Blonde d'Aquitaine


Järnebergs Blonde d' Aquitaine

avelsbesättning  om ca. 50 dikor


Historia: 1990 köptes fyra korsningskvigor Blonde/Hereford från Hjellesgate i Värmland. Kvigorna och deras avkommor har hela tiden semi nerats med Blondetjur, vilket efter fjärde generationen ger renrasiga hondjur  som fick många fina  förutsättning att man väger och stamboksför. Den första renrasiga kvigan köptes i Danmark 1991 och spolades  på embryon, vilket resulterade i tre födda kvigkalvar som tillsammans med korsningsavkommorna bildar grunden i vår avelsbesättning. Två embryon köptes också från Färed i slutet av nittiotalet som resulterade i en kviga som blev en bra ko med många fina avkommor. Därefter har det endast vid ett fåtal tillfällen köpts hondjur till gården. Två kor från Heden i Brasta 1999, en kviga från Gunnarsbo 2012, en kviga från Katslösa 2013, en kviga från Träda 2014 och en kviga Katslösa 2019. 


De flesta kor semineras med franska tjurar, men vi använder även danska och svenska semintjurar. Detta gör att vi sällan köper avelstjur, utan istället behåller någon utav våra egna. Vi säljer både avelstjurar och hondjur till avel varje år, såväl till avels- som till bruksbesättningar.


Sedan slutet på 90-talet har vi ett flertal gånger deltagit med tjurar på individprövningen för köttrastjurar och har vid fyra tillfällen erhållit pris för Bästa Tjur.