Till salu

Järnebergs Lantbruk

7296 Julius av Järneberg


Julius är en mycket fin och lugn 4-årig tjur, som vi använt i besättningen tre säsonger. Han är lång i kroppen och har bra köttighet. Som 1-åring fick han 87 poäng i exteriörbedömning han har i april 2018 exteriörbedömts och fått följande bedömning Kropp 82 Ben 91 Muskler 92 Helhet 91.  Det har varit bra dräktighet efter honom och hans kalvar har varit fina. Hittills har det fötts 38 kalvar och en av de tjurkalvar vi lämnar till individprövningen 2017- 2018 är efter Julius denna tjur såldes på auktionen och blev bäst betald av Blondetjurarna med priset 52 000. Kalvarnas medelfödelsevikt är 53 kg (korr. vikt) och hittills inga dödfödda.

Födelsedatum: 2014-01-10 hornstatus: D

Far: Tokapi  Mor: 172 Roma av Järneberg  Morfar: Oulou  födelsevikt: 59  200 dagar: 327  365 dagar: 629